Beton jako materiał budowlany

W budownictwie coraz częściej stosuje się beton. Jest to materiał tworzony dzięki wiązaniu oraz stwardnieniu mieszanki betonowej, a w jej skład wchodzą cement, kruszywo, woda, dodatki i domieszki. Dzięki tym ostatnim większa jest urabialność betonu, jest on odporny na mróz i wodę. Betonu może być sporo rodzajów: znany jest beton natryskowy, walcowany, polimerowy, żużlobeton, komórkowy, chudy oraz jastrychtowy. Ostatnio coraz bardziej popularny jest beton chudy, czyli podkładowo-wyrównawczy, będący betonem nośnym o niewielkiej wytrzymałości na ściskanie. Nie można wykorzystywać go we wszystkich celach, a najczęściej służy jako warstwa podkładowa pod fundamenty. Uniemożliwia wyciek zaczynu cementowego. Taki beton układany jest na gruncie w wykopie. Jego grubość powinna wynosić maksymalnie 15 centymetrów. Betonu chudego nie używa się do wykonania schodów, czyli jako podkładu podstopnie, ponieważ jest zbyt delikatny i wpłynąłby na szybkie niszczenie schodów. Nie można na nim także umieszczać płytek ceramicznych. Jest to beton delikatny i używany ściśle według wskazówek. Nie wolno go kłaść w każdym miejscu. O tym bezwzględnie należy pamiętać budując własny dom. Beton jest ważnym składnikiem i surowcem budowlanym, dlatego kupujmy beton najlepszej jakości, a taka decyzja na pewno będzie słuszna, racjonalna i wpłynie na trwałość naszego nowego domu.

[Total: 0    Average: 0/5]