Budowa domu – przygotowanie działki

Jedną z pierwszych czynności przygotowujących do budowy swojego własnego domu będzie najpierw zakup, a w dalszym etapie odpowiednie przygotowanie działki przeznaczonej pod zabudowę. Nie chodzi tylko o samo oczyszczenie działki z zbędnych rzeczy, które mogą utrudnić prowadzenie budowy, jak zakrzaczenie czy drzewa, które rosną akurat w miejscu postawienia przyszłego domu (koniecznie przed wycinka takich drzew należy uzyskać na to zezwolenie z miejscowego urzędu gminy). Należy przygotować infrastrukturę działki, a więc jej uzbrojenie, jeżeli dotychczas nie posiada jeszcze doprowadzonych mediów. Najważniejsze będzie doprowadzenie prądu, takie procedury mogą potrwać nawet 2 miesiące, kolejna rzecz to wodociąg i kanalizacja – jeśli nie ma takiej technicznej możliwości lub też doprowadzenie tych mediów jest zbyt kosztowne, dobrym rozwiązaniem będzie wykopanie studni i zainstalowanie szamba – z roku na rok są coraz niższe koszty tego rodzaju przedsięwzięć. Warto też zacząć gromadzić dokumentację, która będzie niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę naszego domu, a wiec mapki z topografia danego terenu, mapki geodezyjne, wyciąg z ksiąg wieczystych w przedmiocie danej działki, jak też dokumenty z rejestru gruntów, mówiące o przeznaczeniu działki, jej gruntach, wielkości i innych istotnych parametrach.

[Total: 0    Average: 0/5]