Doświetlanie poddaszy lukarnami

Doświetlanie poddaszy lukarnami

Lukarny, czyli pionowe okna, których zadaniem jest doświetlanie pomieszczeń znajdujących się na poddaszu mają długą historię. Pierwsze lukarny zaczęto budować we Francji już w okresie gotyku, w następnych stuleciach lukarny budowana bardzo ozdobne. Budowa lukarn jest także dzisiaj jednym ze sposobów na doświetlanie pomieszczeń na poddaszu. Nie doświetlają one poddasza w tak efektywny sposób, jak okna dachowe, ale są za to niezwykle efektowne. Lukarny powinny być budowane w dachach, których spadek wynosi przynajmniej 40 stopni. Wysokość ścian kolankowych w takim dachu powinna wynosić minimum metr. Przed budową konstrukcji lukarny konieczne jest wzmocnienie krokwi. Pomieszczenia na poddaszu zostaną w sposób równomierny doświetlone lukarnami pod warunkiem, że ich szerokość będzie równa szerokości pomieszczenia, które mają doświetlać. Najprostsze w wykonaniu są lukarny z jednym oknem. W porównaniu z kosztem okien dachowych koszt wybudowania lukarn jest zdecydowanie wyższy. Dlatego należy poważnie zastanowić się co wybrać: okna dachowe czy lukarny.

[Total: 1    Average: 3/5]