Jak wybierać przydomową oczyszczalnię ścieków

Jak wybierać przydomową oczyszczalnię ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są coraz powszechniejsze. Decydując się na budowę takiej oczyszczalni potencjalni inwestorzy powinni wziąć pod uwagę między innymi liczbę osób, które zamieszkują w domu. Liczba osób nie jest jedynym kryterium, które należy uwzględnić podejmując decyzję o budowie przydomowej oczyszczalni. Równie ważny jest poziom wód gruntowych na naszej działce oraz jej wielkość. Zanim przystąpimy do budowy oczyszczalni musimy spełnić kilka warunków. Podstawowym warunkiem umożliwiającym budowę takiej oczyszczalni jest zamieszkiwanie na działce (lub chęć budowy domu), która nie jest podłączona do kanalizacji ściekowej. Jeżeli nasz dom znajduje się na działce podłączonej do kanalizacji, jeśli zamierzamy zbudować dom na takiej działce to nie otrzymamy zgody na budowę oczyszczalni. Zanim więc zdecydujemy się wybudować oczyszczalnię powinniśmy w gminie sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Unikniemy w ten sposób zbędnych kosztów związanych z zamierzoną inwestycją.

[Total: 1    Average: 5/5]