Jakie zabezpieczenia wykopów

W momencie tworzenia wykopów w domu podpiwniczonym istotne jest, aby był na tyle szeroki, aby robotnicy się w nim zmieścili. Są to najczęściej wykopy o pionowych ścianach, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się w ich pobliżu. Należy się wtedy dokładnie upewnić, czy w pobliżu nie ma dostępu osób niepowołanych, czy wykopy pod nasz przyszły dom są należycie zabezpieczone, czy zbyt blisko krawędzi nie przejeżdżają pojazdy. Mogłyby one naruszyć stateczność skarp wykopu. Warto się przekonać, czy materiały budowlane nie są składowane zbyt blisko wykopu. Takie ustalenia wynikają przede wszystkim z prac, które przedstawiają się w projekcie budowlanym. Ten projekt dokładnie wskazuje nam, jakie wymiary powinny zawierać takie wykopy, jak i wszelkie inne działania budowlane. Sugeruje się tym projektem kierownik budowy, który wraz z całą ekipą budowlaną ma zamiar decydować się na jego wykonanie. Zazwyczaj jest wytyczony pewien termin budowy, do którego należy się w pełni zastosować. Do zadania kierownika budowy należy wytyczenie na każdy dzień odpowiedniej ilości prac budowlanych, które są w stanie zapewnić zmieszczenie się w czasie. W przeciwnym razie jest możliwość wyciągnięcia konsekwencji. Dotyczą one na przykład mniejszego wynagrodzenia za wykonanie takiej pracy.

[Total: 0    Average: 0/5]