Taras z drewnianych desek

Taras z drewnianych desek

Taras drewniany może zostać wykonany praktycznie na każdym podłożu. Konstrukcja tarasu wykonanego z drewnianych desek może zostać wykonana na betonowych słupach (później na tych słupach zostaną zamontowane legary) lub bezpośrednio na legarach. Decydując się na budowę tarasu na legarach należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż będą one pełniły funkcję stelaża, na którym będą montowane deski tarasowe. Z tego powodu legary, na których będzie opierała się konstrukcja tarasu powinny być ułożone równolegle z kierunkiem spadku, jakie ma podłoże. Jeżeli zachodzi konieczność montażu legarów na betonowych słupach to słupy te osadza się bezpośrednio w gruncie. Po zamontowaniu legarów można już przystąpić do montażu desek. Deski powinny zostać zamontowane tak, aby pomiędzy nimi pozostały szczeliny dylatacyjne. Wykonanie szczelin dylatacyjnych jest szczególnie ważne w przypadku, kiedy taras wykonujemy z drewna egzotycznego. Dzięki szczelinom dylatacyjnym ułożone deski nie będą się wypaczać. Najczęściej deski tarasowe montuje się na wkręty.

[Total: 1    Average: 3/5]